Sugar Free Bakery

ขนมไม่ใส่น้ำตาล
ทางโรงงานได้ร่วมวิจัยและพัฒนาสูตรขนมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อค้นหาสูตรขนมโดยจะใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล (Sweetener)  มุ่งเน้นให้ขนมมีรสชาติอร่อย รสสัมผัสมีความกรอบ เทียบเท่ากับการใช้น้ำตาลทรายแท้ๆ แต่ให้พลังงานและมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low Glycemic Index : GI) ตอบโจทย์ผู้ที่ดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณระดับน้ำตาลในร่างกาย
ไม่ใส่น้ำตาล แล้วใส่อะไร?

ทางโรงงานจะเลือกใช้สารให้ความหวานที่มีคุณค่าทางโภชนาการ นั่นคือน้ำตาลแอลกอฮอลล์ หรือ Sugar alcohol ซึ่งเป็นสารให้ความหวานที่สกัดจากพืช ผักธรรมชาติ ให้แคลอรี่ต่ำ ไม่ทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดอย่างฉับพลัน และไม่ต้องการอินซูลินในการย่อยจึงมีการนำมาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากโรคเบาหวาน เกิดจากการที่ร่างกายขาดอินซูลิน มาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและอาศัยอินซูลินนำน้ำตาลมาให้พลังงานต่อร่างกาย น้ำตาลแอลกอฮอล์มีแคลอรี่ต่ำเพียง 1.5-3 แคลอรี่/กรัม ในขณะที่น้ำตาลทรายมีแคลอรี่สูงถึง 4 แคลอรี่/กรัม น้ำตาลแอลกอฮอลล์ที่มีการใช้งานนั้น ได้แก่ Sorbitol, Mannitol, Xylitol, Isomalt, Maltitol, Lactitol และ Tagalose (โดยจะเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับขนมแต่ละชนิด) น้ำตาลแอลกอฮอล์ยังสามารถถูกดูดซึมได้ช้าและไม่ทำให้ฟันผุ 

shutterstock_1085972330.jpg

สรุปประโยชน์ของน้ำตาลแอลกอฮอล์

อีกทั้งเรายังมีการเลือกใช้น้ำตาลเทียมไม่มีพลังงาน (0 Calorie) ที่ทางองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) และกระทรวงสาธารณสุขของไทยนั้นมีการรับรองให้ใช้ได้อย่างปลอดภัยให้ใช้เป็นสารให้ความหวานทั่วไปได้ (General-Purpose Sweetener) นั่นคือ Sucralose นอกจากนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ให้การยอมรับความปลอดภัยของซูคราโลส ทำให้ซูคราโลสเป็นที่ยอมรับในประเทศต่างๆอย่างกว้างขวาง มีการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของซูคราโลสมากกว่า 100 ชิ้น ทั้งศึกษาในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งรวมไปถึงการศึกษาเรื่องเภสัชจลนศาสตร์ การก่อกลายพันธุ์ ความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์ ผลต่อทารกในครรภ์ ผลต่อการเกิดมะเร็ง ผลต่อระบบประสาท และผลต่อระบบภูมิต้านทาน จากการทดลองซูคราโลสในระดับต่างๆไม่พบความเป็นพิษ และไม่เป็นสารก่อมะเร็ง แม้ว่าโครงสร้างของซูคราโลสจะคล้ายกับน้ำตาล แต่ก็ไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดหรือระดับอินซูลิน และไม่ทำให้ฟันผุ จึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของซูคราโลสต่อสิ่งแวดล้อมอีกกว่า 40 ชิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าซูคราโลสไม่มีผลต่อระบบนิเวศน์

อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรทานเกินค่า ADI (Acceptable daily intake levels) ของสารให้ความหวานแต่ละชนิด เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

SWEET BAKE

นอกจากนี้ทางโรงงานยังได้ร่วมมือกับบริษัท ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ขนาดใหญ่ ในการคิดค้น พัฒนา และผลิตวัตถุให้ความหวาน สำหรับเบเกอรี่โดยเฉพาะ เน้นความอร่อย สามารถทนความร้อนได้สูง ไม่ขม และขนมฟูนุ่ม เพื่อจัดจำหน่ายให้กับบริษัทหรือบุคคลที่สนใจ เนื่องจากโรงงานได้รับมาตรฐานสากล GMP/ HACCP/HALAL มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุด 

sweet bake.jpg

ส่วนผสม : Aspartame, Acesulfame K, Sucralose, Dextrose Anhydrous  

  • ใช้น้อยกว่าน้ำตาลจริง 15 เท่า

                Sweet Bake มีความหวานกว่าน้ำตาล ในสัดส่วน 15:1 ดังนั้นแต่ละครั้งจึงใช้ในปริมาณที่น้อยมาก

  • พลังงานน้อยกว่าน้ำตาลทราย 16 เท่า

                Sweet Bake มีพลังงานเพียง 25 kcal เทียบกับน้ำตาล 400 kcal ในความหวานระดับเดียวกัน

  • ทนความร้อนได้สูง

                Sweet Bake สามารถทนความร้อนได้สูง จึงไม่มีผลต่อกลิ่นและรสสัมผัส

  • ไม่มี After taste

                เมื่ออบขนม ขนมจะไม่มีรสชาติขม หรือ After taste รสชาติใกล้เคียงน้ำตาลที่สุด

สามารถทดแทนน้ำตาลได้อย่างสมบูรณ์แบบ!!! 

 

จำหน่ายแพคละ 100 กรัม ราคา 120 บาท 

ติดต่อสอบถาม ผ่านทาง Line : @mebakery