OUR SERVICE

ME BAKERY

เอ็มอี เบเกอรี่ เป็นธุรกิจโรงงานรับจ้างผลิตขนมทุกประเภททั้งขนมนานาชาติทั้งรูปแบบปกติ และแบบสุขภาพให้กับผู้ประกอบการเพื่อจะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง (OEM) แบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการวิจัยและพัฒนาสูตรเบเกอรี่ การผลิต การขออย. และการแพ็คกิ้งสินค้า จนถึงติดแบรนด์พร้อมขาย 

ธุรกิจของเราจะคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์ขนมให้มีความแตกต่างและมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถเลือกรสชาติ รูปแบบขนม บรรจุภัณฑ์ ได้ตามความต้องการ (Customized)

 

นอกจากนี้สำหรับลูกค้าที่มีฐานผลิตอยู่แล้ว ทางเอ็มอี เบเกอรี่ ยังรับพัฒนาและแกะสูตรขนมตามความต้องการของลูกค้า โดยไม่มีข้อผูกมัดทางการผลิตใดๆกับทางโรงงาน

IMG_3071.JPG

คุณปองคุณ ทรงอุดมวัฒนา 

ผู้ก่อตั้งบริษัท เอ็มอี เบเกอรี่

ขึ้นรับรางวัลในงาน ปั้น Startup รุ่นใหม่

กับไอเดีย "Better bites for Better you : 0% Sugar Snack" 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

Example Works
 
WHY US?
Screen Shot 2562-05-01 at 12.42.38.jpg